وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آشنایی با آزمون های مفهومی مهارتی آنلاین (آزمون اینترنتی)


آزمون 65 مرحله ای وکالت 1398

تاریخ شروع آمایش: آذرماه 1397

تاریخ شروع آزمون:97/09/23

28 مرحله آزمون مفهمومی و مهارتی

آزمون ها بصورت اینترنتی، طبق بودجه بندی، روزهای جمعه از ساعت 11 الی 15 برگزار می گردد.
کارنامه آزمون های اینترنتی به همراه کارنامه آزمون های حضوری تصحیح می شود و سطح علمی داوطلبان در یک جامعه ارزیابی میشود.
کارنامه ها جهت ارزیابی داوطبان از وضعیت خود، تا انتهای دوره بر روی پرتال قرار دارند.

19 آمایش حرفه ای و نظام مند

آمایش ها بر طبق بودجه بندی در نمایندگی مرکزی بصورت حضوری برگزار شده و فایل صوتی تا حداکثر یک روز بعد از زمان برگزاری در پورتال داوطلبان قرار می گیرد.
مدت زمان اعتبار فایل های صوتی قرار داده شده در پورتال ده روز می باشد.

تذکرات :

هزینه کل : 1,190,000تومان

پرداخت نقدی : 1,071,000 تومان

پرداخت اقساط : 1,190,000 تومان
پرداخت اولیه ی : 476،000 تومان
پرداخت اقساط اول : 357.000 تومان --تاریخ : 1397/12/15
پرداخت اقساط دوم : 357.000 تومان --تاریخ : 1398/03/15

عدم پرداخت اقساط در هر مرحله منجر به غیر فعال شدن پرتال داوطلبی می گردد.
استفاده مجدد داوطلب از پرتال منوط به پرداخت قسط است.
مجموعه هیچ تعهدی در زمینه ارایه دوباره خدمات در زمانی که پرتال داوطلب قطع بوده است، ندارد.