وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آشنایی با آزمون های مفهومی مهارتی آنلاین (آزمون اینترنتی)


آزمون 13 مرحله ای اینترنتی

تاریخ شروع آمایش: مهرداد ماه 1397

تاریخ شروع آزمون:97/07/20

5 مرحله آزمون مفهومی مهارتی

آزمون ها بصورت اینترنتی، طبق بودجه بندی، روزهای جمعه از ساعت 11 الی 15 برگزار می گردد.
کارنامه آزمون های اینترنتی به همراه کارنامه آزمون های حضوری تصحیح می شود و سطح علمی داوطلبان در یک جامعه ارزیابی میشود.
کارنامه ها جهت ارزیابی داوطبان از وضعیت خود، تا انتهای دوره بر روی پرتال قرار دارند.

8 آمایش حرفه ای و نظام مند

آمایش ها بر طبق بودجه بندی در نمایندگی مرکزی بصورت حضوری برگزار شده و فایل صوتی تا حداکثر یک روز بعد از زمان برگزاری در پورتال داوطلبان قرار می گیرد.
مدت زمان اعتبار فایل های صوتی قرار داده شده در پورتال ده روز می باشد.

تذکرات :

هزینه کل : 250000 تومان

پرداخت نقدی : 200،000 تومان

عدم پرداخت اقساط در هر مرحله منجر به غیر فعال شدن پرتال داوطلبی می گردد.
استفاده مجدد داوطلب از پرتال منوط به پرداخت قسط است.
مجموعه هیچ تعهدی در زمینه ارایه دوباره خدمات در زمانی که پرتال داوطلب قطع بوده است، ندارد.