وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آشنایی با آزمون های مفهومی مهارتی آنلاین (آزمون اینترنتی)


در اقصی نقاط کشور پهناور ایران، حقوقدانانی توانا هستند که با تلاش و جهد فراوان خود را برای شرکت در آزمون های حقوقی آماده می سازند و در این مسیر نیازمند آموزش حرفه ای، خدمات متفاوت و حمایتی متمایز هستند.

مجموعه بزرگ دادِاستان با هدف پوشش تمامی مشتاقان علم آموزی در عرصه حقوق، اقدام به برگزاری آزمون های مفهومی مهارتی بصورت اینترنتی نموده است و این امکان را فراهم نموده که داوطلبان از هر نقطه ای در کشور بتوانند در آزمون های مفهومی مهارتی شرکت کرده، سطح علمی و توان آزمونی خود را افزایش داده و علاوه بر این از خدمات متفاوت و متمایز آزمون های مفهومی مهارتی داداستان بهره مند گردند.ویژگی های ممتاز آزمون های اینترنتی مفهومی مهارتی:

اختصاص پورتال مشخص با خدماتی روشن و متفاوت در فضای مجازی به هر داوطلب
دسترسی به طرح ها و منضمات آزمون های مفهومی، مهارتی در پورتال داوطلبان
مشاوره ویژه در قالب طرح حامی به صورت تماسهای منظم ماهانه توسط مشاورین برتر داداستان
شرکت در جامعه آماری آزمون حضوری و کارنامه واقعی
استفاده از سوالات و درسنامه های آزمون های حضوری
دسترسی به فایل های صوتی آمایش ها و کارگاههای تخصصی در پورتال داوطلبان
ارائه کارنامه آنی و تفصیلیپایان دوره ثبت نام

img25

آزمون های 64 مرحله ای آزمون وکالت 97 اینترنتی

28 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
19 مرحله آمایش
9 کارگاه علمی تخصصی
8 ویژه برنامه

1,150,000 تومان 850,000 تومان

پایان دوره ثبت نام

img26

آزمون های 60+1 مرحله ای آزمون وکالت 96 اینترنتی

25 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
19 مرحله آمایش
9 کارگاه علمی تخصصی
8 ویژه برنامه

1,050,000 تومان 900،000 تومان

پایان دوره ثبت نام

img26

آزمون های 47 مرحله ای آزمون وکالت 96 اینترنتی

17 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
16 مرحله آمایش
9 کارگاه علمی تخصصی
5 ویژه برنامه

850,000 تومان 750،000 تومان

پایان دوره ثبت نام

img26

آزمون های 12 مرحله ای ویژه آزمون سردفتری

7 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
3 مرحله آمایش
2 کارگاه علمی تخصصی
ویژه برنامه

450,000 تومان 400،000 تومان

پایان دوره ثبت نام

img26

آزمون های 38 مرحله ای آزمون وکالت 97 اینترنتی

14 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
13 مرحله آمایش
7 کارگاه علمی تخصصی
4 ویژه برنامه

690,000 تومان 590,000 تومان

پایان دوره ثبت نام

img26

آزمون های 29 مرحله ای آزمون وکالت 97 اینترنتی

11 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
11 مرحله آمایش
5 کارگاه علمی تخصصی
2 ویژه برنامه

590,000 تومان 490,000 تومان
img26

آزمون 13 مرحله ای وکالت 97 -اینترنتی

5 مرحله آزمون مفهومی مهارتی
8 مرحله آمایش

250,000 تومان 200,000 تومان
مزایامزایای آزمون های اینترنتی :

ارائه سوالات و درسنامه آزمون حضوری.

ارائه کارنامه آنی در زمان ارسال پاسخ .

شرکت در آزمون فارغ از زمان و مکان.

کاهش مسافرت های درون شهری و آلودگی هوا.

صرفه جویی در هزینه نسبت به آزمون های حضوری .

استفاده از فایل های صوتی آمایش ها و کارگاه ها .