آزمون های اینترنتی کانون|مرکزوکلا99

بدون محدودیت مکانی درآزمون های کانون مرکزوکلا به صورت اینترنتی شرکت کنید

خدمات ممتاز آزمون های اینترنتی مفهومی مهارتی:

در اقصی نقاط کشور پهناور ایران، حقوقدانانی توانا هستند که با تلاش و جهد فراوان خود را برای شرکت در آزمون های حقوقی آماده می سازند و در این مسیر نیازمند آموزش حرفه ای، خدمات متفاوت و حمایتی متمایز هستند. مجموعه بزرگ دادِاستان با هدف پوشش تمامی مشتاقان علم آموزی در عرصه حقوق، اقدام به برگزاری آزمون های مفهومی مهارتی بصورت اینترنتی نموده است و این امکان را فراهم نموده که داوطلبان از هر نقطه ای در کشور بتوانند در آزمون های مفهومی مهارتی شرکت کرده، سطح علمی و توان آزمونی خود را افزایش داده و علاوه بر این از خدمات متفاوت و متمایز آزمون های مفهومی مهارتی داداستان بهره مند گردند.

اختصاص پرتال مشخص

اختصاص پورتال مشخص با خدماتی روشن و متفاوت در فضای مجازی به هر داوطلب

استفاده از سوالات و درسنامه های آزمون های حضوری

به جهت سهولت و وجه تمایز داوطلب اینترنتی فایل سوالات و درسنامه هر آزمون با فرمت pdf در پرتال داوطلبی قرار گرفته است

ارائه کارنامه آنی و تفصیلی

شرکت در جامعه آماری آزمون حضوری و کارنامه واقعی

مشاوره ویژه در قالب طرح حامی

مشاوره ویژه در قالب طرح حامی به صورت تماسهای منظم ماهانه توسط مشاورین برتر داداستان

دفتر برنامه ریزی قطار برنا

دریافت دفتر برنامه ریزی قطار برنا و بهره مندی از مشاوره ی برنامه ریزی

فایل های صوتی آمایش ها و کارگاههای تخصصی

دسترسی به فایل های صوتی آمایش ها و کارگاههای تخصصی در پورتال داوطلبان

بودجــــــــه بندی 32 مرحـــــلــه ای کانون وکلا | مرکزوکلا 99

13
آزمون مفهمومی مهارتی

تاریخ شروع آزمون :
1399/04/20

12
آمایش

تیرماه 1399

4
ویژه برنامه

تیرماه 1399

3
کارگاه علمی و تخصصی

تیرماه 1399پرداخت نقدی 32 مرحـــــلــه ای کانون وکلا | مرکزوکلا 99

13 تا آزمون مفهومی و مهارتی - تاریخ شروع: 1399/04/20
12 آمایش -تاریخ شروع : تیرماه 1399
4 کارگاه علمی و تخصی - تاریخ شروع:تیرماه 1399
3 ویژه برنامه- تاریخ شروع :تیرماه 1399

هزینه کل :1,270,000 تومان

10 درصد تخفیف نقدی + 20 درصد تخفیف دوره =30 درصد

مبلغ قابل پرداخت :889,000 تومان

پرداخت اقساطی 32 مرحـــــلــه ای کانون وکلا | مرکزوکلا 99

هزینه کل : 1.270.000 تومان

20 درصد تخفیف دوره ای


مبلغ قابل پرداخت : 1.000.000 تومــان

پرداخت اولیه ی : 400,000 تومان

پرداخت اقساط اول : 300,000 تومان- مهلت پرداخت :15 مردادماه 1399
پرداخت اقساط دوم : 300,000 تومان-مهلت پرداخت :15 شهریور 1399پس از ثبت نام مشاوران علمی و آموزشی مجموعه تا آخرین مرحله موفقیت باشما در تماس خواهند بود

آزمون ها بصورت اینترنتی، طبق بودجه بندی، روزهای جمعه از ساعت 9 الی 15 برگزار می گردد.

کارنامه آزمون های اینترنتی به همراه کارنامه آزمون های حضوری تصحیح می شود و سطح علمی داوطلبان در یک جامعه ارزیابی میشود.

کارنامه ها جهت ارزیابی داوطلبان از وضعیت خود، تا انتهای دوره بر روی پرتال قرار دارند.

آمایش ها بر طبق بودجه بندی در واحد مرکزی بصورت حضوری برگزار شده و فایل صوتی تا حداکثر یک روز بعد از زمان برگزاری در پرتال داوطلبان قرار می گیرد.

مدت زمان اعتبار فایل های صوتی قرار داده شده در پرتال ده روز می باشد.

لازم به ذکر است داوطلبین سال 98 مجموعه داداِستان مشمول تخفیف 40 %و داوطلبین سال های قبل تر مشمول تخفیف 30 % از مبلغ پایه می باشند
که پس از وارد کردن کد ملی به طور اتوماتیک سیستم مبلغ قابل پرداخت شما را محاسبه می کند

عدم پرداخت اقساط در هر مرحله منجر به غیر فعال شدن پرتال داوطلبی می گردد.

استفاده مجدد داوطلب از پرتال منوط به پرداخت قسط است.

مجموعه هیچ تعهدی در زمینه ارائه دوباره خدمات در زمانی که پرتال داوطلب قطع بوده است، ندارد.